Prinsens gate 6 har huset ulike funksjoner. I mange år var det institusjonen Blå Kors som hadde sin virksomhet i bygningene. De drev humanitært arbeide for rusmisbrukere og andre som falt utenfor det vanlige systemet.

Senere overtok Røde Kors bygningene.

På slutten av 1980 - tallet ble denne bygningen og Prinsens gate 4 revet for å gi plass til boligblokker. Da gikk også Prinsens gate 8 med i saneringen. I Prinsens gate 6 og 8 er det boligsamvirke Sparbo ( av Sandefjord Boligbyggelag) og leiligheter for pensjonister.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no