Dette huset sammen med flere andre forsvant da Prinsens gate ble avbrutt av gjennomføringen av Sandefjordveien.  Veien på den andre siden ble kalt Bugårdsgata

   
https://www.sandefjordshistorie.no