Da eieren Petra (Peten) Ytterbøe døde midten på 1970-tallet viste det seg at hun hadde testamentert eiendommen til Sandefjord kommune, Imidlertid ønsket kommunen ikke å motta denne gaven på grunn blant annet av fremtidige kostnader, og huset ble solgt til byggmester Arne Nilsen, og det ansås ikke være en del av kommunes drift.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no