Er det noen som har gamle bilder og historie  fra dette huset ??

Ta kontakt med oss på Lardex

Nr. 23 består av tre adresser. Nr. 23 A nærmest Prinsens gate, deretter 23 B og 23 C.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no