Oppført 1838 av skipper, senere kjøpmann og reder, Christen Christensen (Mikkelsen)..

Prinsens gate 16 lå i Ruklaløkken. Her hadde kuer havnegang hver sommer fram til rundt 1860..

Kjøpt av kommunen i 1923 og innredet til prestebolig.

29.09.1936: Tilhører Sandefjord Kommune. Kirkevesen og geistlighet.

1954 bekostet konsul Lars Christensen ombygging til sjøfartsmuseum.

Da kommunen ikke lenger så seg i stand til å vedlikeholde og drive et sjøfartsmuseum, ble bygningen(e) solgt til private eiere

1971 ble bygningen fredet.

 

 

 

 

 

 

 

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no