På 1950 tallet var det flere lokale flommer i byen. Dette skyldes både mye nedbør på kort tid, og at kloakksystemet var underdimensjonert og ikke klarte ta unna de store vannmengdene.

Husene som ses på bildet ble revet i forbindelse med gjennomføringen av Sandefjordsveien på 1980-1990 tallet

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no