Prinsens gate 27 er for lengst revet og navnet i dag (2022) er Ruklaparken.. Her munner Landstads gate ut i en rundkjøring til Sandefjordsveien.

18.12.1935: Rodeforstander rode 1: Ekspeditør William Nicolaysen, Prinsensgt.  27.
30.09.1937: På Høires valgliste, kjøbmann C. Nicolaysen.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no