En mindre plass på sydsiden av Peter Castbergs gate ved jernbanestasjonen.
Dette er også navnet på høyblokka som ligger der i dag (2019).
Det er noen få butikker her og i begynnelsen hadde Sandefjords Sparebank filial på Jernbaneplassen. Det var også møbelforretning og kjøkkeninnredning. Senere har det blant annet blitt gatekjøkken, frisør og dagligvarebutikk.

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Før høyblokka

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Jernbaneplassen 1 - 3

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Bussholdeplass

   
https://www.sandefjordshistorie.no