Verken gata eller navnet eksisterer lenger. Den ble borte da Jernbanealleen ble forlenget til Hvalfangsmonumentet.
Gata gikk vestenfor, langs Folkets Hus og skrått over til Badehusgaten (Thor Dahls gate) ved Kurbadet.

Langs Bryggegaden gikk Rukla (Mo-bekken) som i tidligere tid var farbar for lasteprammer, lørjer og mindre skøyter så langt som til Bryns gate. Mange hadde også sine småbåter fortøyd her.
Over bekken gikk der en bro, eller bred klopp, fra nedre del av Folkets Hus og til Badeparken. Her var det gangvei utover mot Hystadveien og Stub.
 

 

Les mer
Kart fra 1902
kart fra 1895
  • Totalt bilder i artikkelen: 20

    Bryggegaden 6

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Krysset Bryggegaten/Thor Dahls gate

   
https://www.sandefjordshistorie.no