Sandefjords Bad / Badehotellet i krysset Bryggegaden / Skippergata.

Badehotellet var en del av Sandefjord Bad og ble kjøpt opp i 1857. Et herskapshus fra 1700-tallet som var eid av Peder Søberg. Huset ble benyttet som Sandefjord Badehotel og Sosietetsbygning for badegjester frem til 1911.
Den 20. januar 1913 undertegnet "De samvirkende Fagforeninger" i Sandefjord kjøpekontrakt med Sandefjord Bad om overtakelse av sosietetsbygningen, daværende Badehusgaden 6 med tilhørende grunn og tilhørende bygninger. Kjøpesummen var kr. 50.000. Spisesalen som var oppført av Badet i årene 1865-70, var i bruk som festsal for Folkets Hus inntil bygningen ble revet i 1959, og erstattet med dagens moderne Folkets Hus.

 

 


 

 

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no