Kirkegata, som tidligere het Skolegata, går fra Stockfleths gate i nord til Torggata i syd.

I nordenden ligger Sandefjord Kirke. I sydenden ligger Hotel Kong Carl som har adresse til Torggata.

På motsatt side ligger Byskolen med adresse til Skolegata.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 29

  Kirkegata 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Kirkegata 3 (senere Rådhusgata 15)

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Kirkegata 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 17

  Kirkegata 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kirkegata 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Kirkegata 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Kirkegata div

   
https://www.sandefjordshistorie.no