Kirkegata, som tidligere het Skolegata, går fra Stockfleths gate i nord til Torggata i syd..

I nordenden ligger Sandefjord Kirke. I sydenden ligger Hotel Kong Carl som har adresse til Torggata.
På motsatt side ligger Byskolen.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

 • Totalt bilder i artikkelen: 28

  Kirkegata 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Kirkegata 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Kirkegata 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 15

  Kirkegata 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kirkegata 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Kirkegata 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Kirkegata div

   
https://www.sandefjordshistorie.no