Kirkegata 7 er en 1 1/2 etasjes bygning fra ca 1920.

Her har vi en godt bevart jugendbygning med mansardtak.

Den er omgitt av hage med busker og trær og en fin uthusbygning. Arkitekt ukjent.


   
https://www.sandefjordshistorie.no