Eiendommen består av tre adresser: Kirkegata 8 A, 8 B og 8 C. Sistnevnte 8 C er tilbygget i bakgården. Oppført etter bybrannen 1900 av hr. apotheker O. F. Bruun. Han engasjerte Kristiania-arkitekten Carl Michalsen som hadde tegningene klare allerede i juni 1900.

Apotekergårdens stil er også jugend, men ikke helt ekte. Den har flere trekk fra andre stilarter. Opprinnelig ble gården bygd med to etasjer og et tårnværelse i tredje, som ble bygd ut i 1914. 10 år senere kom Reidunn Kartos far, Eyvind Synnes, for å avvikle apoteket som konkursbo. Det lyktes ham imidlertid å fortsette driften av apoteket, først som bestyrer, senere som selvstendig apoteker. Da apoteket Nordstjernen på 50-tallet flyttet til Dronningens gate, ble det bokhandel i 1. etasje. Det har også vært kino i bygningen ved siden av apoteket.

Samme Michalsen tegnet også Sandefjord kirke og mange år senere Kirkegt. 3, den eldste bygningen til tidligere Sandefjords Sparebank. Han er dessuten kjent som arkitekt for jugendbebyggelsen i Ålesund etter brannen der i 1904.

Eiendommen fikk Gamle Sandefjords Bevaringspris 2001 tildelt eierne Reidunn og Finn Karto. Apoteket Norstjernen var her i mange tiår.


Nordstjernen ble bygget for apoteker Osvald Fredrik Bruun fra Horten. Han var bestyrer av apoteket i Sandefjord allerede i 1875, da han overtok ansvaret etter apoteker Axel Chr. Krog. Han var allerede som 17-åring apotekerdreng hos Krog. O. F. Bruun var gift med Valborg Grønbeck, pleiedatter av Carl Schanke, sorenskriver i Tromsø. 

Apotekergården er en hjørnebygning til to gatehjørner utformet i en livlig blanding av hollandsk nyrenessanse og jugendstil. 

Fasader i rød tegl, og dekorerte felter i puss og stukk, med innslag av lysere tegl. 

Bortsett fra hjørnepartiet var bygningen opprinnelig oppført i 2 etasjer, noe som blant annet synes på utformingen av vinduene. For øvrig har bygningen et mangfold av stilarter.

En spesiell dekorativ oppmerksomhet er viet vinduenes brystningsfelter. Selve hovedhjørnet markeres kraftig av et hengende tårn der spiret er bekronet med en spennende smijernsutsmykning over den skiferkledte løkkuppelen. Tårnet flankeres av to trappegavler. Det andre hjørnet er mer forsiktig markert, med en liten kuppel.

Anvendt litteratur/kilder:

Kulturminner 5.6, 1991 - Sandar historielag

Se bilde av stedet idag

 

 

 

 

   
https://www.sandefjordshistorie.no