THAULOWS GATE - TIDLIGERE EN DEL AV INNFARTEN TIL SENTRUM ØSTFRA.
Tidligere var Thaulows gate lengre enn i dag (2018). På et kart fra 1956 kan vi se at den gikk fra nederste del av Bjerggata vis a vis Berggren, der den nå er stengt for biler, og til Skippergata (nå Matrosgata). Gatenavnet hedrer to personer, nemlig badelegen dr. Heinrich Arnold Thaulow (1808 – 1894) og hans bror, tollkasserer Johan Fredrich Andreas Thaulow.

Les mer

Førstnevnte var tyskfødt, kom til Norge i 1830, og til Sandefjord i 1834. Han grunnla og bygget Sandefjord Bad, som ble åpnet 1. august 1837 og etter hvert ble en viktig institusjon og bedrift med gode ringvirkninger for byen. Selv om dr. Thaulow allerede i 1839 flyttet til Modum og drev legepraksis der, hadde han både økonomisk og administrativt innflytelse på driften i Sandefjord, der dr. Ebbesen hadde driften av badet fra 1839. Det bør nevnes at det var han som ga byen en vakker fontene, den som nå pryder Christopher Hvidts plass.
Johan Fredrich Andreas Thaulow ( - 1890) ble i 1846 Sandefjords første tollkasserer, en stilling han hadde til 1881. Sandefjord kommune nøt godt av tollkasserer Thaulows evner og kunnskaper, og han var byens ordfører i 1847, 1849 og 1858, deretter varaordfører i flere år. For øvrig var han med i Sandefjord Sparebanks første direksjon fra 1857, han donerte midler til veldedige formål og var i det hele en positiv kraft for byen.
Kilde: Henrik Sandberg, Gatenavn i Sandefjord.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

Ved utvidelsen av Museumsgaten og rivingen av flere eldre bygninger er Thaulows gate nærmest blitt til en slags appendiks. 
 

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kart over Thaulows gate

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Thaulows gate

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Thaulows gate

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Thaulows gate

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Thaulows gate 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Thaulows gate 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Thaulows gate 13

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Thaulows gate 15

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Thaulows gate 31

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Thaulows gate 33

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Thaulows gate 37

   
https://www.sandefjordshistorie.no