Henriksens skotøyforretning hadde sin første adresse i Thaulows gate 33. Den ble startet av Hans Henriksen i 1924 og videreført av sønnen Arne fra 1941. Den fantes på adressen i 1949.
Arne Henriksen flyttet senere sin skotøyforretning til Rådhusgata 14 , nedre del av Byparken. Senere overtok hans eldste sønn Arne denne forretningen. I tillegg overtok Arne Henriksen jr National Skofabrikks utsalg på hjørnet av Storgata/Kongensgate.

I 1969 flyttet Rolf Andersen, mer kjent som "Jors" eller "Jorsen" inn i 2.etasje sammen sin bror. Jors var en multikunstner som behersket både malekunsten, visesanger og mye mer. Ser mer om Jors under Granholmen og alle hans tegninger fra Kragerøterne-miljøet under den 2. verdenskrigen

   
https://www.sandefjordshistorie.no