Gata går fra Sandefjordsveien østover til krysset Storgata/Museumsgata og passerer bl.a. nord for Sandefjord Kirke.
Opprinnelig navn på den vestre delen av gata (nederst i Nybyen) var "Armgaden".  
22. februar 1901 fikk den navnet Landstads gate.
 

Les mer

Landstands gate er oppkalt efter sognepresten og salmedikteren Magnus Brostrup Landstad, (1802 – 1880). Han kom hit den 14. september 1859 fra Halden.
Landstad var født 7. oktober 1802 på Maasø prestegård i Finnmark, der hans far var sogneprest. 

1820 kom hans far til Selfjord i Telemark. I 1839 der han overtok prestekallet efter sin far. I Seljord, som han elsket, tilbrakte han 9 lykkelige år, men søkte seg så til Halden av hensyn til sine barns utdannelse. Her virket han fra 1848.

1859 flyttet han til daværende Sandar og ble her til 1877, Landstad var 57 år da han kom til Sandar. Hans helbred var da ikke den beste, så han hadde vanskelig for å ofre seg for sin prestegjerning her som han gjerne hadde villet. I denne tiden var han også midt oppe i arbeidet med sin salmebok, som ble ferdig og autorisert i 1869.

1880 bodde han i Kristiania, der han døde.

Han sier selv at han dessverre kom for lite rundt i bygden og ble for lite kjent med menigheten og bygdens befolkning, så det var mest fra prekestolen at han fikk kontakt med sine tilhørere. På sine eldre dager hadde han også et svakt organ, så mange hadde vanskelig for å følge med i hans gode prekener.

Men likevel ble Landstad den mest landskjente av alle Sandars prester. Ved sin utgivelse av norske folkeviser og ved å fremheve våre folkeminner står han ved siden av Asbjørnsen og Moe, som den store kulturpersonlighet i folkelitteraturen. Han skrev vakre ting i vers og prosa, men det var som salmedikter han ble den betydeligste i vårt land. Hans Holmens vakre Landstad-monument foran Sandar kirke er også et verdig minne om en var våre store prester.

Har du mere info ang. Landstads gate ta kontakt med oss i Sandefjord Rundt / Lardex.net
Kilde: Henrik Sandberg i boken om gatenavn i Sandefjord

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Landstads gate 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Landstads gate 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Landstads gate 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Landstads gate 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Landstads gate 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Landstads gate 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Landstads gate 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Landstads gate 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Landstads gate 10 - Frelsesarmeen

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Landstads gate 11

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Landstads gate 18

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Landstads gate 20

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Landstads gate 22 - Normisjon

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Landstads gate 24

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Landstads gate 25 - Teaterlokalet (tidl. Jernbanealleen 16)

 • Totalt bilder i artikkelen: 14

  Landstads gate 26 - Sandefjord Middelskole/Handelsgym (tidl. Jernbanealleen 19)

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Landstads gate 30

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Landstads gate

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Landstads gate 32 - Sandarherreds Sparebank

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Landstads gate diverse

   
https://www.sandefjordshistorie.no