Bygget ble innviet 1929 og tilhørte den gang Indremisjonen.

Norkirken Sandefjord er en del av organisasjonen Normisjon, en organisasjon som ble til da Santalmisjonen og Indremisjonen fusjonerte i 2001.

Normisjon er en evangelisk-luthersk bevegelse som tror at Bibelen er en levende bok som kan hjelpe oss i livet. Derfor er de opptatt av bibelundervisning, både til barn og voksne.

Norkirken Sandefjord er en menighet, men ikke et trossamfunn. Mange av våre medlemmer er også medlem i Den norske kirke. Andre er medlem i andre kirkesamfunn, og noen er kun medlem i Norkirken.

Pastor heter Tor Arne Teien.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no