Sandefjords gamle middelskole brant ned til grunnen under bybrannen i Sandefjord natt til 16. mars år 1900. Da skolebygningen for lengst var blitt for liten, var arbeidet med en ny skolebygning allerede godt i gang. Den nye skolen ble innviet 30. november 1900, og ble bygget etter arkitekt Haldor Børves tegninger. (Bøvre tegnet også Metodistkirken, Gamlehjemmet i Bjerggata og Privatbanken).

Etter Middelskolens tid ble dette Sandefjord høyere skole (middelskole og gymnas). Deretter holdt Sandefjord handelskole og økonomisk gymnas til her, før bygningen ble tilbygget og ominnredet til boliger. Tidligere var det flere brukere av bygget, bl.a. turngruppene til S.T.I.F. og miniatyrskytterne.

Les mer
Se bilde av stedet idag

Skolebygningen er oppført i upusset gul og rød tegl over to fulle etasjer på en høy sokkeletasje, og vender sin hovedfasade mot Landstads gate. Denne fasaden er symmetrisk komponert, med to markerte flanker forhøyet med gavlpartier. Fasadens store vinduer er barokkbuede og stikkbuede, og i gavlpartiene omsluttes vindusgruppene av store halvsirkelmotiver. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nyrenessanse.

Midtpartiets øvre del var opprinnelig en lukket vegg utført i mønsterlagt tegl. Denne er siden åpnet opp.

Kilder:
Sandefjords historie : fra 1845 til 1930. 2 : Kjøpstaden fra 1845 til 1930, Hougen, Knut, Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1932
Bevaringsplakat, Sandefjord sentrum

 

   
https://www.sandefjordshistorie.no