Sandefjord kirkegård ble innviet 3. oktober 1883, og kapellet ble innviet i november 1884. Kirkegården er siden utvidet og dekker området mellom Langes gate og Møllers gate og mellom Skiringssalveien/Castbergs gate og Landstads gate. Likevel ble kirkegården snart for liten, og rundt 1930 åpnet Ekeberg gravlund

Kapellet var per 2004 stengt og ikke i bruk ved begravelser. Da overtok det nybygde Orelund kapell.

Kilde: Wikipedia.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no