Skolegata er en av byens korteste gater. Den går fra Torggata i sør, til Rådhusgata i nord og følger Byskolens gjerde. Det er selvsagt skolen som er grunnlaget for gatenavnet. Sandefjord folkeskole, senere bare Byskolen, sto ferdig i 1887, gatenavnet kom noen år senere. Det er verdt å minne om at den murte skolebygningen motsto bybrannen i 1900.

Les mer

Birkeland Hotel, senere Grand Hotel, lå fra tidligere tider til Skolegatas østside. Senere lå Maskinistforeningens hus på samme sted. Her hadde blant andre statslege Meyn kontorer. Lenger opp mot nord hadde Sandefjord Bryggeri – senere Grans Bryggeri sitt ølutsalg. Det var før øl ble solgt i dagligvareforretninger som nå.

Vinmonopolet lå øverst i Skolegata på høyre side med sitt utsalg. Det var lenge før selvbetjeningens tid, det var ofte lang kø av kunder som skulle handle edle dråper.  Det var ikke uvanlig at Politiet måtte trå til og holde orden på køene. Nederst på samme side ligger fortsatt (2017) et trehus fra siste halvdel av 1850-tallet. Det ble stående igjen da den store Ramallbygningen med leiligheter ble oppført mellom 2005 og 2010. Nedenfor nevnte trehus lå det for mange år siden en tobakk– og sjokoladeforretning som var eid og ble drevet av en myndig dame som ble kalt «Moa». Hun bodde også i en leilighet på baksiden av forretningslokalet.

Et enda eldre trehus er det gule i nordøstre hjørne av skolegården. Det sies å være fra tidlig på 1800-tallet og var bolig for byens første lærer. Senere ble huset brannstasjon og brannmesterbolig. Også dette huset unngikk å bli tatt av den store bybrannen i 1900. Fra tidlig 1940 tallet hadde frisørmester Birger Doksrød sine lokaler med inngang fra nord

Fra 1970- og 80-tallet husker vi at Hårek herrefrisør holdt til der, med den populære Narvesenkiosken som nær nabo. Det kan også nevnes at forfatteren Dag Solstad bodde i Skolegata – dvs inn portrommet ovenfor ølutsalget. 

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Kilde: Gatenavn i Sandefjord

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

 • Totalt bilder i artikkelen: 19

  Skolegata 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  Skolegata 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skolegata 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 39

  Skolegata 4 - Byskolen

   
https://www.sandefjordshistorie.no