Ole Gogstad overtok i 1894 Birkeland Hotel, forandret navnet til Grand Hotel og drev det i 14 år. Hotellet ble utvidet to år senere, og fikk et større tilbygg,
som fikk ialt 18 værelser for reisende, foruten spisesal, salong, leseværelse, kontorer etc. I 1898 kjøpte han et større areal av naboeiendommen, som han gjorde om til hage. Ved denne værdifulde forøgelse vandt hotellet meget i utseende, som det het på den tiden.
Sønnen Trygve Nord Gogstad var eier fra 1908.
Sandefjords Børs ble opprettet 19.7.1912 og hadde sine første lokaler i hotellet før de flyttet opp til Hotel Atlantic som var ferdig i 1914.
Atlantic ble bygget med egne lokaler tilpasset Børsens virksomhet.
Bygningen brant delvis ned i 1913, men ble straks etter bygd opp igjen og modernisert med blant annet vannklosetter, større spisesaler m.m.
Hotellet var kjent for å beholde sine ansatte lenge, så de reisende kunne treffe de samme kjente ansikter i hotellets personale.
Hotellet var omtrent bestandig fullt av reisende samt utallige selskaper og generalforsamlinger.
Det ble besøkt  av mange deltagere og ledere av polarekspedisjoner, blant annet hertugen av Abruzzerne, og ble etterhvert også et sted hvor man sikrest kunne finne hvalfangst interesserede.
Senere eiere har vært Sandefjord Handelsbanks forening og fra 1936 gjennom en årrekke Sandefjords Maskinistforening som hadde lokaler i 2. etasje. 
I 1936 drev Anna Vang spisestedet Grand Kafe, Skolegaten 3. (iflg. Sfj. Blad "Herbergering og bevertning i Sandefjord 1936")
1.etasje var det ulike kontorer med leger (doktor Wabø), arkitektkontor med flere.
Senere kjøpte Ramall Eiendom  Skolegata 3, rev bygningsmassen og førte opp et kombinert bolig og forretningsbygg  som stod ferdig i 2005. 

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no