Pukkestadveien starter i øst ved Holmbrua, undergangen ved Sandefjordsveien, og går vestover til Lindgaards gate. Her endrer veien navnet til Kjellbergveien. Årsaken til navnebyttet etter krysset Lindgaards gate skyldes at her gikk kommunegrensen mellom Sandefjord og Sandar før sammenslutningen pr 1. januar 1968. 
Pukkestadveien har sitt navn etter Pukkestad gård som fra tidligere eide det meste av områdene rundt veien.
Veien fikk dette navnet av Sandefjord Kommune så tidlig som i 1901.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss. på:  lardex@online.no

 

 

 

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Pukkestadveien 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Pukkestadveien 14

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Pukkestadveien 16

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Pukkestadveien 18

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Pukkestadveien 25

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Pukkestadveien 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Pukkestadveien 35

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Pukkestadveien øvre del

   
https://www.sandefjordshistorie.no