Hjertnesstranda er området nedenfor der Park Hotel ligger i dag (2019), før det ble anlagt småbåthavn her i 1952 til 1954. På Hjertnesstranda ble den første hvalkjeften reist så tidlig som i 1887 i forbindelse med Strømbadet. Hvalkjefter ble jo nærmest et symbol for Sandefjord. Denne hvalkjeften stod fram til sist i 1930-årene. Da var den temmelig medtatt av tidens tann. 

En ny hvalkjeve fra en 85 fots blåhval ble reist på samme plassen i 1941.

Dagens (2020) hvalkjeve ble plassert her i 1994, etter å ha levd en omflakkende tilværelse, blant annet foran Iris kafe i sentrum og ved småbåthavna på Thorøya. De færreste vet nok at denne hvalkjeven lå bokstavelig talt i byens drikkevann i Goksjø i 1955-56 for å bli kvitt fettet !  Kjeven lå i Trollsåselva i rennende vann, og har nok sikret at de fleste sandefjordinger i denne perioden fikk noen "hvalgener" i seg.
Hjernesstranda og Stømbadet fikk i 2020 en ny attraksjon ved at Sandefjord kommune etablerte et badeanlegg for byens befolkning . Badeanlegget er basert på store og tunge flytende betongelementer  med adkomst fra den vestre piren i "Hesteskoen"

Kilde: Et sted i Sandefjord av Roger Davidsen.

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Oversiktsbilder

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Hvalkjeften

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Løytnant Dons lander i Sandefjord i 1912

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Mot Hystadveien og Stub

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  Strømbadet

   
https://www.sandefjordshistorie.no