Jernbanesporet ned til havna ble anlagt i 1883, nærmest som en kompensasjon for at jernbanen lå så langt unna sentrum. Havnesporets trafikk ble minimal utover på 1930-tallet, og Sandefjord kommune kjøpte havnesporets grunnarealer i 1939. Havnesporet ble endelig nedlagt i 1939.

Veien kalt Havnesporet går fra Jernbanealleen i nord og munner ut i Landstads gate.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Gaten som ble til Havnesporet

   
https://www.sandefjordshistorie.no