Denne korte gatestubben går går fra Hjertnespromenaden i syd og til Torggata i nord. En strekning på knapt 50 meter. Den er oppkalt etter sakfører Thor Klaveness Bryn. Han var født i Sandar i 1828, ble senere medlem av Sandefjord formannskap fra 1855, og var ordfører i byen i flere år,  til han igjen flyttet til Sandar i 1872.  Videre var han varamann til Stortinget for byene Larvik og Sandefjord samt Jarlsberg amt. Hans far var lensmann Peter Bryn. Selv var Th. B. en av grunnleggerne av Sandefjords Sparebank, formann i bankens direksjon 1857-80, sakfører i Sandefjord 1856-81, ordfører her i 6 år og medlem av bystyret i 12 år. Var flere ganger 1ste varamann til Stortinget fra Larvik og Sandefjord. De siste årene han levde, var han fogd på Sørlandet. Døde i 1888.
06.03.1947: Vedtatt å endre navnet fra Bryns gate til Thor Bryns gate.
Kilde: Banken og byen - Sandefjords sparebank 1852-1957

 

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Thor Bryns gate

   
https://www.sandefjordshistorie.no