Opprinnelig het gata Søndre Ruklegate, men fikk nytt navn i 1901. Schrøeters gate ligger i Nybyen mellom Tidemans gate og Flors gate, og går vestover fra Schanches gate til Lundenveien.
Gata er oppkalt etter prest og skolemann Andreas Fredrik Schrøeter og er ca. 150 m lang.
Bebyggelsen består for det meste av små, gamle trehus.

Opprinnelig navn på gaten var Schroethersgate. Dette sto på de opprinnelige gateskiltene.

03.03.1947: Schroeters endres til Grønligata.
03.03.1947: Schroeters endres til Schrøeters gate.

Les mer

Andreas Fredrik Schrøeter var født i 1761 i Rudkøbing på Langeland. Hans far var tysk og ble ansatt som lærer for grev Fredrik Ahlefeldts sønn Christian.
Han arvet senere  Larvik grevskap. Andreas Fredrik Schrøeter hadde gode evner og tok en fin eksamen.

1787 ble han ansatt som prest i Hedrum og virket her til 1799, da han ble ansatt som prest i Sandar. Her ble han til sin død i 1832.
Han var bl. a. en nidkjær skolemann og var meget glad i sin menighet. Han benyttet ofte anledningen til å gi utrykk for dette.
I de 33 år han virket her, opplevet han bl. a. de store trengselsår under krigen i 1807-1814, da det ble stilt store krav til innsats og offervilje, til hjelpsomhet, forståelse og trøst fra kirkens side.

Schrøeter kunne fra tid til annen ha noe livlig temperament, men han var en avholdt og god mann i sin krevende stilling.
Han fikk også gleden av å se hvordan Sandefjord og bygden reiste seg efter krigens påkjenning – en glede som han delte med mange.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Kilde: Henrik Sandberg i boken om gatenavn i Sandefjord

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.


 

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Schrøeters gate 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Schrøeters gate 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Schrøeters gate 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Schrøeters gate 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Schrøeters gate 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Schrøeters gate 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Schrøeters gate 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Schrøeters gate 9

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Schrøeters gate 10

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Schrøeters gate 15

   
https://www.sandefjordshistorie.no