Går fra Skiringssalsveien og gikk tidligere ned til Bugårdsgaden, det som senere ble Prinsens gate. Etter gjennomføring av Sandefjordsveien ender veien ved Landstads gate.
Til høyre ender Lundenveien, den nedre delen er i dag (2020) sykkel og gangsti.
Lundenveien er oppkalt etter gården Nedre Lunden fra 1802.
Nedre del av Lundenveien ble i sin tid kalt Stamps eller Stampa, etter en barkestampe som lå her. 

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Lundenveien 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Lundenveien 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Lundenveien 16

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Lundenveien 30

   
https://www.sandefjordshistorie.no