Sandefjord havn strekker seg mange hundre år tilbake i tid. Fra rundt år 1200 var det livlig utførsel av trelast til England og Tyskland herfra.

Med tiden så man behovet for å kunne manøvrere båtene helt inn til bryggen, både for en enklere laste- og losseprosess, proviantering og reparasjoner. Så i slutten av 1820 årene ble byggingen av et mer moderne bryggeanlegg påbegynt, og forholdene ble lagt til rette for brukerne. Siden den gang har det vært en kontinuerlig modernisering av kaianlegget, og i 1930 ble det bygget nytt kaianlegg. Det har nesten alltid vært skipsbyggerier i og nær havneområdet, og det største ble etter hvert Framnæs Mek. Værksted.

Etter at  FMV ble nedlagt, ble havnen hovedsakelig brukt til fergetrafikk og som småbåthavn.

 • Totalt bilder i artikkelen: 22

  Ferger lokalt

 • Totalt bilder i artikkelen: 17

  Ferger utenlands

 • Totalt bilder i artikkelen: 37

  Hvalbåter

 • Totalt bilder i artikkelen: 33

  Indre havn

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  St, Hansaften - båtkortesjene i Sandefjord

 • Totalt bilder i artikkelen: 11

  Thorøya

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  Ytre havn

   
https://www.sandefjordshistorie.no