Flors gate i Nybyen går fra Dronningens gate i øst, krysser Schanches gate og stopper ved Rosenvolds gate i vest.

Parallellgate i nord er Schrøeters gate, i syd Landstads gate.

Gata er 110 m lang og bebyggelsen består av eldre bolighus.


 

Les mer

Tidl.Floersgate.

Flors gate er oppkalt efter presten Peter Flor, som ble den kjente og avholdte Christian L. Leth’s efterfølger i Sandar kirke. Peter Flor ble ansatt her fra 1736. Han var født i 1707 i Danmark og kom hit som sogneprest fra Jydstrup og Walsøelille i Ringsted herred på Sjælland.

Dette til tross for at bygdefolket i Sandar hadde bønnfalt greven om å få den ansette kapellanen, ”den ærverdige og vellærde mann” Christen Jensen til sogneprest. Jensen hadde vært klokker og hjelpeprest hos Leth. Men det ble ikke som menigheten ønsket. Greven ansatte Peter Flor, men med det ønske at Christen Jensen fortsatt skulle være kapellan, og at Flor betalte ham 150 daler i årslønn av egne midler. Og slik ble det.

Flor var nok ikke den rette mann til å overta efter Leth, som hadde satt så markante og positive spor efter seg de få årene han virker her. Han ble senere professor i København.

Flor var ingen pietist som Leth. Han var opplysningsmann, og efter forholdene godt utrustet. Han gikk inn for skolevesen og forsorgsvesen og var legatstifter. Han var mot alt som smakte ”vekkelse”. Det heter om Flor at ”han havde en ypperlig Hukommelse og megen Læsning, men visste lidet at bruge dem begge”. Han likte å skrive vers, og drysset om seg med likt og ulikt. Da det i 1745 ble reist nytt spir på kirken, diktet Flor minnevers for anledningen, vers som ble lagt inn i kobberkulen som var værhanen. Flors første vers lød slik:

”Nu gaar da mit Papiir fra mig i Høyheds gjemme
mens jeg paa Jorden gaar, som ser det aldrig meer.
Min Aand i høye Kor Guds Ære best skal fremme
naar Efterkommerne staar paa min Grav og ler.”

Han diktet til brudevielser og begravelser, og bygdefolket betraktet ham som litt av en orginal, som kunne tillate seg det utrolige. Men biskop Nils Dorph hadde et godt samarbeide med Flor, og greven, Anton Danneskjold-Laurvig, hade bare godt å si om Flor, som i sine unge år virket i nærheten av hans danske slott ”Skjoldenesholm”. Peter Augustiniussøn Flor døde her i 1775, 68 år gammel.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Kilde: Henrik Sandberg i boken om gatenavn i Sandefjord

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Flors gate

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Flors gate 1B

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Flors gate 2A

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Flors gate 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Flors gate 6 og 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Flors gate 9

   
https://www.sandefjordshistorie.no