05.03.1936: Byggeplaner. Tannlæge Erling Naper skal videre opføre en større murvilla på 10 vær. og kjøkken på tomt i Storgaten 17 ved kjøbmann Sperre etter tegninger av arkitekt Eikrann. Mens vi er i Storgaten kan det være verd å nevne et par større innredningsarbeider. Vi sikter til fasadeendring i firmaaet Sandefjord Farvehandels gård ved byggmester Andersen og ominnredning av Sandefjords Blads forretningsgård ved byggmester Hafsund. Krystallmagasinet skal utvide sin forretningsgård med et betongtilbygg på portrumstomten.

Les mer

På vestsiden av Storgata var det ingen andre hus Chr. Hvidts øverst i gata. Hele denne siden av gata var øverst opptatt av Hvidts park og hage (til Rådhusgata). Derfra til Torget var Antoni Grøns hage og løkke. Senere har Storgata alltid vært en av byens travleste handlegater.

Gjennom årene har den gjennomgått store forandringer med nye bygninger på begge sider. Blant annet kan det nevnes at etter bybrannen i 1900 og Kongensgate  skulle forlenges mot øst, forsvant  Storggata 19, da denne bygningen lå i det som ble østsiden av og begynnelsen  av Kongens gate østover.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss. på:  lardex@online.no

 • Totalt bilder i artikkelen: 14

  Storgata 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 27

  Storgata 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 16

  Storgata 3 og 3A

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Storgata 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  Storgata 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Storgata 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 18

  Storgata 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  Storgata 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 13

  Storgata 9 og 9A

 • Totalt bilder i artikkelen: 16

  Storgata 10 A og 10 B

 • Totalt bilder i artikkelen: 11

  Storgata 11

 • Totalt bilder i artikkelen: 16

  Storgata 12

 • Totalt bilder i artikkelen: 13

  Storgata 13

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Storgata 14

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Storgata 16

 • Totalt bilder i artikkelen: 18

  Storgata 17

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  Storgata 18

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Storgata 19

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Storgata 20

 • Totalt bilder i artikkelen: 16

  Storgata 21

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Storgata 22

 • Totalt bilder i artikkelen: 21

  Storgata 23

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Storgata 25

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Storgata 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Storgata 31

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Storgata

   
https://www.sandefjordshistorie.no