Thor Dahl åpnet midt på 1880-tallet forretning i Storgata 23. Da hadde han drevet som kjøpmann i mange år allerede, men hadde blitt hjemsøkt av brann i sine butikker både på torvet og i Dronningens gate.
Hans Sperre kom til Sandefjord i 1890-årene, og begynte nettopp hos Thor Dahl som handelsbetjent. I 1901 etablerte han sin egen kolonialforretning i Storgaten 16 – rett overfor Thor Dahl. Vennskapet med Thor Dahl medførte at da sistnevnte flyttet forretningen sin til brygga (her hadde Thor Dahl tomt), kjøpte Sperre Storgaten 23 av Thor Dahl, og flyttet sin kolonial – nå også skipshandel – dit. 
Forretningslokalet ble betydelig utvidet rundt år 1900, og inngangen ble flyttet fra midten på bygget til det sydligste hjørne med store butikkvinduer mot Hvidts plass. Inne i bakgården ble det oppført et bygg i tre etasjer i mur. Denne utbyggingen dekket dermed lagerbehovet for varer som ble innkjøpt i stor skala. 
Kolonialen, eller dagligvarehandelen, hadde vokst voldsomt fra 1950-årene i så vel vareutvalg som i behov for større kjøle- og frysekapasitet. Etter hvert ble hele første etasje utvidet til et stort butikklokale, og etter datidens målestokk – til en stor forretning. Etter hvert endret butikken seg til å bli en selvbetjeningsforretning,  en av de aller første i Norge.

Les mer
Se bilde av stedet idag

Så er vi over i nyere tid. Ytterligere utvidelse av forretningslokalet var nå nødvendig. Og det 20 m lange ekspedisjonslokalet ble utvidet i hele lengden – og nå med en bredde på15 m. Men det var fortsatt behov for mer plass. Og hele den ledige gårdsplassen ble bygd om til et forretningslokale på totalt 800 m2. Siste byggetrinn kom i 1978 da portrommet mot Storgata ble utbygd. 
Da alle utvidelser var foretatt, ble fasaden til forretningen flyttet fra Storgata og over til Museumsgaten med tilsvarende stor parkeringsplass. 
I 1981 ble forretningslokalet ombygget til pizzaresturant som fortsatt i 2022 er i drift.

 

 

 

   
https://www.sandefjordshistorie.no