Hans Dokken var født i 1906 og døde i 2001 og kom til Sandefjord fra Valdres i 1938. Hans første butikk startet han  den 3. januar 1938.

 

Les mer

 

Dokken var aktiv i driften fram til sin død i 2001, og han bodde mesteparten av sitt liv i Virikveien 14' og gikk til og fra butikken daglig.

Han likte å holde seg i form og og gikk på ski så sent som i 1998. Friluftslivet  brukte han også  mye med opphold på hytta på Skrim

Hans Dokken som kom fra Valdres begynte sin karriere som tekstilkjøpmann i Sandefjord i 1938. Da overtok han E.Strømmens manufakturbutikk i Skippergata der Vestfold Fremtid hadde sin avis og der fagforeningens hus i dag er, og ut mot Badeparken.
E. Strømmens manufaktur begynte forretningen på Framnes i 1930, og flyttet til byen i 1934. Hans Dokken begynte som handelsreisende for Dobloug og så nærmest ved en tilfeldighet en annonse i Aftenposten om at E.Stømmens manufaktur var til salgs, Hans Dokken var gift med Ragna Bøe, søster innehaver av G.A.Bøe og senere en markant politisk skikkelse i byen, Frithjof Bøe for å få flere opplysninger og E.Stømmens manufaktur.

 

   
https://www.sandefjordshistorie.no