Gullsmed Johs Bjørnerud as ble etablert av Johannes Bjørnerud (1889 - 1956) den 3. juni 1918. Butikklokalet han startet i var på ca 40 kvm. I 1951 ble lokalet utvidet da nabobutikken la ned sin virksomet. Midt på 1950 tallet overtok sønnene Finn Bjørnerud(1922-1994) og Gunnar Bjørnerud. Senere forlot Gunnar Bjørnerud forretningen og etablere egen gullsmedforretning i Larvik.

Etter at Finn Bjørnerud døde i 1994 overtok døtrene Ellen K Bjørnerud og Mari-Anne Bjørnerud Sagatun driften. Bedriften ble lagt ned tidlig på 2000 tallet.

På hjørnet ovenfor Johs Bjørnerud hadde Sandefjord Skofabrikk sin egen skobutikk med navnet National Skotøimagasin.
Senere overtok Arne Henriksen forretningen Skotøy under ledelse av Arne Henriksen jr.

30.09.1937: På Venstres valgliste, fabrikkeier And. B. Hasle.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no