Storgata 14 er hjørnegården Storgata 14 / Kongensgate 2.

Her hadde John Johnsen sin herreekvipering med inngang fra hjørnet. Lokalene nærmere de tidligere lokalene til Sandefjords Blad , Abrahamsen Fruk & Tobakk.  I annen etasje flere kontorer  med ulike funksjoner, og videre oppover i etasjene leiligheter.
Andre som også hadde forretning i Storgata 14, var musikkhandler Bård Heradstveit som drev Sandefjord Musikkhandel. Han var også en kjent både tekstforfatter og komponist, og står bak mange kjente og populære lokale komposisjoner

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no