I dette huset på hjørnet Storgata / Rådhusgata startet Ludv. Foss bokhandel i 1899.  Huset var fra 1830 tallet og bygd for jomfru Rebekka Smith.

Ludv Foss drev ikke bare bokhandel, men papir- og musikkhandel, bokbinderi, trykkeri, kunsthandel og teater- og konsertbyrå, samt forhandler av sjø- og landkarter og kommisjonær for Pengelotteriet. Kilde: Det norske næringsliv, Vestfoldutgaven. Trebygningen måtte vike før Ludv. Foss i 1929 fikk oppført den gården med adresse Storgata 8 som fortsatt ligger der.

Blant andre som hadde butikker i denne gården mot Storgata kan nevnes Annie Sørensens Parfymeri som var byens første parfymeri og ble etablert i 1926. Videre Fyndals garnforretning som senere flyttet ned til Storgata 3A I lokalene etter progress Skotøimagasin. Kristiansen Optikk holder nå (2017) til i det lokalet som før rommet bokhandelen. Senere er lokalene delt opp i mindre enheter.

Les mer
Se bilde av stedet idag

I etasjene over var det både tannlegekontor, andre kontorer og leiligher. Tannlege Schøien etablere tannlegepraksin på 1930 tallet. Denne ble overtatt av Bjørn Gade på 1950 tallet, og Gade drev praksisen fram til pensjon i begynnelsen av 1990 tallet. 

Nevnes kan også at Fredrik Friis Olsen drev et firma som het Kvikk Kopi hvor han kopierte dokumenter, samt var en populær tekstforfatter til sanger til store jubileer Han var født 2. april 1923 i Sandefjord, død 15. mars 2008 i Sandefjord. En allsidig herremann som  var  vokalistkomponisttekstforfatter, produsent og talentspeider.

Fredrik Friis har satt sitt preg på norsk populærmusikk i mer enn 50 år. Ved siden av hans musikalske karriere har han også arbeidet som velferdsoffiser i Sjøforsvaret og sosialkonsulent i Velferdstjenesten for handelsflåten. Han var i mange år sosialkonsulent i Forsvarets overkommando, hvor han hadde det sentrale ansvar for Forsvarets økonomiske sosialtjeneste og mannskapenes bo- og forsørgertilleggsordninger. Friis’ musikalske karriere startet med en lokal opptreden hjemme i Sandefjord da han var fem år gammel. Han kjøpte seg saksofon og startet sitt første orkester, Daisy Bell, i 1940. Friis gjorde sin første opptreden i radio 7. desember 1946, og ble landskjent i 1948 med sangen «Swinging Baby», som ble fremført i et show fra Store Studio i NRK. Han hadde sin første opptreden på Chat Noir i 1950 sammen med Aud Schønemann, og året etter ble han ringt opp av John Johanson i plateselskapet Nera. Friis fikk kontrakt og debuterte på plate i 1951 på etiketten Musica. Senere ga han også ut plater på Philips og Columbia. Hans plateproduksjon på egen hånd teller tolv singler og tre LP-er, i tillegg til en LP sammen med Arnt Haugen.

 

   
https://www.sandefjordshistorie.no