Bygningen var opprinnelig oppført i lokal sveitserstil.

I 1894-1898 leide Sandeherreds bank to rom i Storgata 27 for kr 260 i året. Banken leide lokaler av enkefru Helene Andersen Haughems arvinger.

1930 kjøpte skipsreder Anders Jahre og Kosmos-selskapene gården. I årene før siste krig fikk bygningen en omfattende oppgradering med blant annet endrede fasader.
Som  for mange andre oppdrag for Anders Jahre, stod arkitekt Arnstein Arneberg for utformingen. 

Da Park Hotel var ferdig i 1959 flyttet Jahre sin virksomhet til de øverste etasjene i dette bygget.  Deretter overtok Sandefjord kommune lokalene i noen år før hele kommuneadministrasjonen flyttet inn i det nybygde rådhuset i Sandefjordsveien 3. Det var i første halvdel av 1970 tallet.

Da kjøpte stats.aut.revisor Aage Holm bygningsmassen, og han eier fortsatt bygningne. De rommer nå ulike virksomheter.

Kilde: Byvandring i Sandefjord v/Roar L Tollnes

30.09.1937: På Høires valgliste, læge Odd Goller.

 

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no