Iflg. kart fra 1902 lå Storgata 31 nord for Havnesporet, omtrent i rundkjøringen Landstads gate / Museumsgata / Storgata.

   
https://www.sandefjordshistorie.no