Bygningen ble i mange år kalt Odberggården, da advokatene Irgens P Odberg og Per Odberg hadde sine kontorlokaler i gården Imidlertid  var det tidligere også forretningsvirksomhet i huset ved at skipsreder Albert Grøn holdt til her. Han dannet sitt første aksjeselskap i 1883 som skipsreder.
Bygningen ble revet på slutten av 1960 tallet for å gi plass det det nye bygget Posten og Televerket.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no