Storgata 4 favner både by historie og spesielt apotekhistorie. Gården ble bygget i 1854 av Thor Nicolai Tholvsen som var en driftig handelsmann og reder, havnekasserer og kemner var han også. Sandefjord Sparebank startet sin virksomhet i 1857, leide banken lokaler hos Tholfsen. Han var bankens første klasserer og hadde stillingen i nesten 30 år. Se mer om Sandefjord Sparebank under Rådhusgata 15.
Etter hans død i 1887 ble gården solgt til apoteker Anato Pless Krog, og banken flyttet til Chr. Hvidts Plass. Anato var sønn av byens første apoteker Axels S Krog som i 1858 startet apotek i den gamle Kirkegaden. Apotektet flyttet til Storgata 4 i 1889, og fikk da navnet "Hvalen", Driften av apotek Hvalen fortsatte helt til 1987 da ble gården revet. 2 år senere ble den innredet til Apotek Hvalen som holdt til der til bygningen ble revet i 1987. Senere kom avishuset til Sandefjords Blad.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no