Forretningen til Sandefjords Farvehandel og familien Midttun lå Storgata 9. Midttun startet også malingfabrikken Fix Fabrikker som holdt til i Florsgate i Nybyen.
Sandefjord Farvehandel ble drevet av famlien fram til slutten av 1970 tallet.
Her var det både forretningsvirksomhet og hybelleiligheter. Det sies at det blant annet var en slakterforretning her, men er vanskelig å få stadfestet.
Gatenettet i Sandefjord ble endret etter storbrannene.

05.01.1937: Under omredningsarbeid, Sandefjords Farvehandel.

30.09.1937: På Venstres valgliste, Henrik Midttun.

 

Les mer
Se bilde av stedet idag

I sidebygningen som lå til Rådhusgata, men hadde matrikkeladresse til Storgata hadde adressen Storgata 9B.

Gro Larsen kommer med følgende opplysninger 09.10.2020:
Det skal ha bodd en mann med navn Hans Christian som drev en slakterbutikk her, etternavn var antagelig Hansen, i 2. etg var det 3 leiligheter.
Han og familien bebodde en leilighet. Dette var halvbroren til min oldefar. Hans Christian skal ha eid gården Elgesem, hele gården lagt ut til byggefelt så det ikke er noe igjen av gården.
Antar at Elgesem på et punkt ble delt opp i mindre parter og solgte. Det  var pga. en av storbrannene i byen hvor deler av byen brant ned.
Fra ca 1970 tror jeg det var, da var det en malerforretning der mener jeg.

Gro Larsen kommer også med følgende spørsmål:
Finnes det bilder av nr 9 b eller eieren av slakterbutikken?
Vet noen når denne gården ble borte og hvorfor?
Hva gjorde man i de dager når gården brant ned, mistet de som drev butikker og bodde der alt?
Var dette en fasadebutikk eller lå 9 b inne i gården?

 Kommentarer og svar på Gro sine spørsmål kan sendes til 

   
https://www.sandefjordshistorie.no