Bygningene huset ulike virksomheter, men ble revet i begynnelsen av 2000.
Blant de som holdt til her kan nevnes K.Kristoffersen utstyrsforretning for stoffer og tepper, Ingvald O. Lønne Sport, samt legekontorer til Kjell Stuen i 2.etasje.
I 1939 holdt også møbeltapetserer Alf K. Kristoffersen til her i indre gård.

Les mer
Se bilde av stedet idag

Storgata 7 er en modernisert sveitserstilsbygning, antakelig oppført rundt 1870. Bygningen har imidlertid beholdt sin hovedform, og vil la seg tilbakeføre ved å fjerne plater og bruke gamle bilder slik at man kan kopiere gamle vinduer/belistning og lignende. Eiendommen har tilbygg innover mot bakgården. Tilbygget er oppgitt til å være oppført i perioden 1850 – 1899, og er derfor mest sannsynlig oppført samtidig som hovedbygningen. Dette kan se ut til å være moderniserte uthusbygninger. Bakgårdsbebyggelsen for Storgata 7 er imidlertid nokså endret, og det er lite gammelt synlig. Slik eiendommen fremstår i dag har den i første rekke miljøverdi hvor hovedbygningen er viktig for gateløpet.

Fra Storgata går det et lite smau, kalt Pølsesvingen. Her ligger en empirebygning. Denne stilarten var vanlig på begynnelsen av 1800-tallet. Selve smauet (pølsesvingen) er trolig et eldre veiløp fra tiden før byen ble planmessig anlagt. Gateløpet kan ha en betydelig alder. Gateløpet og empirebygningen er viktige elementer som gir byen en historisk dybde og har høy verneverdi.

KILDER: Uttalelse vedr. varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for Storgata 7 og Rådhusgata 10 - gbnr 173/129-133 - Sandefjord kommune

   
https://www.sandefjordshistorie.no