Vesterøyveien starter i rundkjøringen Kilgata /Hegnaveien / Vardeveien, og går helt ut til Folehavna. Den krysser vår definisjon på områder i sentrum og områder utenfor sentrum der Framnesveien begynner

  • Totalt bilder i artikkelen: 8

    Vesterøyveien 9

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Fjellvik

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Vesterøyveien 19

   
https://www.sandefjordshistorie.no