Vesterøyveien 9  ligger i begynnelsen av Vesterøyveien. og  Vesterøyveien fra nr 1 til nr 9 var tidligere Sandefjords fyllplass for avfall. Etter hvert ble tomteområdet påfylt mye fyllmasse og arrondert. Det området har senere blitt opplagsplass for småbåter

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no