Starter i krysset Skiringssalveien, og går sydover for til slutt å ende mot Hjertnesskogen.

Før kommunesammenslåingen i 1968 var grensen mellom Sandefjord og Sandar blant annet langs Lindgaards gate i vest, som også er grensen for det som heter Ekeberg.

Lindgaards gate skal minne om to av våre kjente kunstmalere fra 1700-tallet.

Peder Jacobsen Lindgaard, født 1692, død 1737 og hans sønn

Jacob Pedersen Lindgaard, født i 1719 og døde i 1789


Les mer

Peder Jacobsen Lindgaard, født 1692, død 1737. Han var opprinnelig kjøpmann, men viste så store anlegg for malerkunst at han efter hvert gikk over til dette yrket. Det er sannsynlig at han har kjent og lært av prestesønnen Anders Dop, som bodde på Hjertnes, senere på Gokstad. Han var ”contrafeyer” – portrett-maler. Dop døde i 1712. Han tilhører en liten gruppe bofaste malere i Vestfold omkring 1700 som stort sett bare kjennes ved navn. Man vet at han har malt et bilde med motivet Kvinne se din sønn, for Sandeherred gamle kirke. I 1735 malte han døpefonten i samme kirke mot en betaling på 1 rdl. (fjernet 1793). I 1730 betalte han grunnleien for sitt hus med to malerier. I skiftet etter ham nevnes et maleri av kongen, et av kongen som prins, et "fiskestykke", et kvinneportrett og Maria med barnet.
Men det er særlig Peder Jacobsen Lindgaards sønn, Jacob Pedersen Lindgaard som er blitt den kjente kunstmaler i familien. Som overinspektør Kjelmans svigersønn hørte han til stedets ”gode borgere”.

Jacob Pedersen Lindgaard var født i 1719 og døde i 1789. Opprinnelig drog han til sjøs, men ved farens død kom han hjem og begynte da i sin fars yrke som kunstmaler, men drev også som vanlig ”husmaler”. Hans kone var på morssiden av den kjente Hellevad-slekten fra Sandefjord. Han bodde i mange år hos sin mor i den kjente ”Valbygården” på Torget, det Thor Dahl senere begynte kjøpmann. Gården ble revet i slutten av 1890-årene. – Senere kjøpte han Vollane under Gokstad og bodde der i flere år inntil han flyttet til Tjøme hvor 2 av hans døtre ble gift. Han var gift med 1715-1769 med Anne Willumsdatter Trisler 

Av Jacob Pedersen Lindgaard er mange bilder bevart i museer og hos privatfolk. Flere av hans malerier er gjengitt i Lorens Berg bygdebok ”Sandeherred.” Foruten portretter malte han kirkemalerier, hvorav noen finnes i Tjøme kirke. Lindgaard viste store dekorative evner både i portretter og ved utsmykning av kirkerom. Professor C. W. Schnitler har i en avhandling gitt en fyldig omtale av Lindgaards kunst, som han ikke bare er overbegeistret for, da han mener at han bl. a. ”pusset” sine portretter vel meget, og hans farve kunne være tynn og noe stoffløs. På den annen side var han likevel en av datidens betydelige norsk malere, og fortjener med sin far et gatenavn i byen. 

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Kilde: Henrik Sandberg i boken om gatenavn i Sandefjord

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Lindgaards gate 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Lindgaards gate 22

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Lindgaards gate 37

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Lindgaards gate 52

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Lindgaards gate 60

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Lindgaardsgate 22

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Lindgaards gate 19 - 33 / Hauantoget

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Lindgaards gate 41

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Oversiktbilde / Lindgaards gate

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Lindgaards gate

   
https://www.sandefjordshistorie.no