07.05.1937: Bygningstegninger godkjent. Olav Hellberg for tomannsbolig på Lindgaardsgate 22.

   
https://www.sandefjordshistorie.no