Brygga starter på plassen syd for Thor Dahl-bygget, går østover og fortsetter som en forlengelse av Museumsgata til rundkjøringen hvor den møter Kilgata og Kamfjordgata. Både Kokeriet og Bryggekapellet har adresse til Brygga.

I 1947 ble skrivemåten endret fra Bryggen til Brygga. Det var en omfattende endring i skrivemåte hvor bl.a. vei ble endret til veg, torv endret til torg og skov endret til skog.

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Brygga 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Brygga 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Brygga 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 19

  Brygga 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 13

  Brygga 11

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Oversiktsbilde

   
https://www.sandefjordshistorie.no