Gaten ble stukket ut i 1839 på strekningen fra Prinsens gate til Byparken, og gitt navnet Langgaden. 

Langgaden var en tverrgate til Jernbanealleen på nedsiden (mot sjøen), startet fra Kirkegaden 131 og endte i Bugaardsgaden 166.

Husnummereringen er fra 187 mot syd til 215 på nordsiden mot Bugaardsgaden.

Etter bybrannen i 1900 gikk store deler av sentrum med. Etter dette ble byen bygd opp med et delvis nytt gatenett og Langgade 'forsvant' og ble til Kongens gate.

Det er kart der nytt og gammelt gatenett er tegnet inn. Boka heter 'Sandefjords historie' av Hougen.


Langgaden, nå Kongens gate, var, var byens hovedgate. Der lå bl.a. de fleste manufakturforretningene. Man var redd for å flytte en forretning og komme ut av strøket.

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kart over Langgaden

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kjærlighetstorvet - før Byparken ble anlagt

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Langgaden 1893

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Langgaden

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Langgaden midtre

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Langgaden vest 1890

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Langgaden mot Preståsen 1895

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Langgaden østover 1884

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Langgaden østover 1895

   
https://www.sandefjordshistorie.no