Hjertnespromenaden er 440 meter lang og går fra Jernbanealleen (Torget) og til Hystadveien i vest, avbrutt av Sandefjordsveien.

1866 ble Hjertnes gård kjøpt av Sandefjord Bad og i 1868 ble det solgt tomter langs Hjertnæsveien (Promenaden) som fra 1881 ble omdøpt til Hjertnespromenaden.

De første husene kom på slutten av 1860-tallet. Villaene langs Hjertnespromenaden lå opprinnelig utenfor byens grenser, og byen mistet mange viktige skatteytere da ledende menn flyttet dit. i 1888 ble Hjertnespromenaden innlemmet i Sandefjord, men da måtte byen ta med Grønli på kjøpet.

Hvilken by i Norges land har vel maken til denne vakre og stilige vei, der den går fra Bryggegaten, Sandefjords Bads gamle sosieltetsbygning (nå Folkets Hus) opp mot Hjertnes Hovedgård og videre til Hystadveien.

Langs nordre side ligger en rekke pene villaer med fasade mot Badeparken.

Hjertnespromenaden har ikke alltid vært så flott som den nå er. I gamle, gamle dager rant Mobekken sin sildrende vei nedover mot havna. Lektere og prammer fant sin vei oppover så langt som til Frebergs (nr. 11) eller Castbergs nåværende eiendommer. Der tok lekterne imot trelast fra Hans Amundsen og dro så ned til havna hvor de leverte sin last til hollenderkoffer og danskejekter. Så beretter bykrøniken. Det var i de tider.

I den store navnedåpen 1901 var det to forslag til navn på denne vei; 'Hjærtnesveien' og 'Hjærtnespromenaden'. Det siste gikk enstemmig av med seieren. Og det var jo bra. Det er litt av en tradisjon ved navnet.

 

Les mer

Tomtene ble hovedsakelig solgt til personer som var godt stilt. Dette satte nok også preg på husenes arkitektoniske utseende. Mange av eiendommene ble godt påkostet og husene ble bygd i såkalt dragestil. Gaten ble med dette den fineste gaten i byen og mange berømte personer har spasert her sammen med byens befolkning.

Flere av eiendommene hadde inntil utvidelsen av gaten også egne hager på den andre siden av gaten


1888 er et vesentlig år i Sandefjord bys historie. Dette året ble de beslutninger tatt som førte til at det lille tettstedet, den bare vel 40 år gamle byen vokste ut fra Sandeherreds Prestegaard Marker. 

Som kartet fra 1902 viser er bekken tegnet inn syd for Torggaden.

Forbindelsen til Byens gatenett var via to bruer over Bugaard-bekken.

Den ene lå i gaten som senere fikk navnet Thor Bryns gate, navngitt etter en av de gamle byggherrer og beboere i området.

Alle disse eiendommene fikk etter hvert egne hager på den andre siden av Hjertnespromenaden vis a vis eiendommene.

Fra 1.1.1889 ble byens areal utvidet noe som førte til mer enn fordoblet byens areal.

1931 kom neste utvidelse av byen, etterfulgt av en mindre i 1950.

1968 var siste ekspansjon, da Sandefjord og Sandar kommuner ble til en kommune med navnet Sandefjord.

I forbindelse med gjennomføringen av veiprosjektet Sandefjordsveien, som er en 4-felts vei gjennom hele byen, ble Hjertnespromenaden delt mellom Hjertnespromenaden 33 og 37, slik at Hjertnespromenaden 35 ikke lenger finnes. Det sammen gjelder Hjertnespromenaden 38 på den andre siden av veien.

 


 

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Hjertnespromenaden 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Hjertnespromenaden 3 - Fødehjemmet

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Hjertnespromenaden 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  Hjertnespromenaden 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Hjertnespromenaden 9

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Hjertnespromenaden 11 - Freberggården

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Hjertnespromenaden 13 - Castberggården

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Hjertnespromenaden 17, 19, 21, 23, 25 og 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Hjertnespromenaden 35, 37 og 39

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Hjertnespromenaden - diverse

   
https://www.sandefjordshistorie.no