Ved anlegging av Sandefjordsveien måtte noen hus lengst vest i Hjernespromenaden vike for veien, mens andre ble liggende på vestsiden av Sandefjordsveien, Det var Hjertnespromenaden 35 med hage som forsvant, mens nr. 37 og nr. 39 ble liggende, og da med innkjøring fra Hystadveien. Det samme skjedde med Hjertnespromenaden 38

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no