Denne eiendommen tilhørte i mange år familien Christensen-Moe som drev pølsemakeri og slakterforretning på den andre siden av kvartalet, det vil si mot Torggata.

Sorenskriveren i Sandefjord hadde også kontorer i 1 etasje i Hjertnespromenaden 5 inn til 1955, da de flyttet til den nye bygningen i Sandarveien 1.

Til venstre nr. 7. 

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no